Den digitale underviser

www.DenDigitaleUnderviser.dk

Digitale værktøjer kan være en stor gevinst for undervisningen. Brugt rigtigt kan deltagerne i løbet af et kursus nå både længere og dybere ind i stoffet. Mere fleksibilitet, nærvær, relevans, flere nye ideer og bedre udgangspunkt i den enkelte fremhæves af de undervisere, der allerede er i gang.
Af Martin Hansen, DOF og Marlene Berth Nielsen, Fora

Marc trykker på optageknappen på sin smartphone og filmer sig selv, mens han spiller en teknisk krævende akkord. Det tager et halvt minut, og straks han er færdig, lægger han den ud på holdets fælles mappe i fildelingssystemet Dropbox – igen via smartphonen. Så retter han igen opmærksomheden på holdet, der sidder og øver:
”Nu har jeg lagt den i fællesfolderen med navnet ’Højrehåndsrytme’. Så kan I se den, når I kommer hjem.”
Det er blot et enkelt eksempel på, hvordan musikunderviser på Rytmisk Center, Marc Ekelund, bruger forskellige digitale værktøjer i sin undervisning. Det falder ham helt naturligt, for det letter både læringen og hans arbejdsbyrde:

”Hele motoren i aftenskolen er jo, at vi er sammen. Når kursisterne kommer hjem, er vi ikke sammen mere. Og så savner de det lydbillede, og derfor har det været en fordel at kunne optage det. Mange optager også det, vi spiller sammen, på deres egen telefon, og så kan de øve til det, når de kommer hjem. Jeg kan mærke, at når vi mødes næste gang, så er de kommet meget længere.”

Forskellige fag
Signe Eriksen fra den digitale syskole Skaberlyst fortæller, hvordan hun bruger video til at lære sine kursister om sit fags basale færdigheder og viden, f.eks om stofretning og klipperetning, om hvordan man tråder en symaskine, og hvordan man holder en opsprætter. Det betyder, at hun i sin fysiske undervisning kan bruge tiden på de sjovere og lidt mere udfordrende ting, hvor det fysiske møde er afgørende for læringen.

Det er ikke faget, der er afgørende for, om digitale hjælpemidler i undervisningen er en god idé eller ej. Det der giver gevinsten er, at underviseren har lysten og modet til at afprøve noget nyt i sin undervisning. Og at man som underviser starter med noget enkelt. Det kan være at skabe fælleskab og bedre mulighed for erfaringsudveksling mellem deltagerne via en Facebookgruppe. Det kan være at inddrage deltagernes smartphones i undervisningen til at søge billeder, information eller andet, der skal bruges i undervisningen. Det kan være at bruge video optaget med en smartphone til at dokumentere en kreativ proces i undervisningen. Eller det kan være at forsøge sig med en lille læringsvideo om noget helt grundlæggende i faget.

Masser af inspiration
Alle oplysningsforbund samt daghøjskoleforeningen er gået sammen om udviklingen af hjemmesiden www.dendigitaleunderviser.dk.

Her kan undervisere finde inspiration til at prøve digitale værktøjer af – og få tips og tricks til, hvordan man gør. Sidens bærende element er tre videoer, hvor man blandt andet kan møde Marc Ekelund og Signe Eriksen, der fortæller om, hvordan de kom i gang med digitale hjælpemidler, og hvordan de gør det.

Desuden er der en række instruktions-videoer, der forklarer mere praktisk omkring en række værktøjer. Der er indtil videre film om at optage og bruge videoer, om Facebook, om fildelings-systemet Dropbox og markedsføring på sociale medier.

Lettere og sjovere
Udover videoer er der en række gode råd fra undervisere, der allerede er i gang. Målet er at få flere undervisere til at benytte digitale værktøjer i deres undervisning – ud fra en grundtanke om, at det beriger og giver nye muligheder. Det giver en masse til et aftenskolehold, og det gør underviserens arbejde nemmere.

For som Marc Ekelund siger:
”Det er for eksempel meget lettere at optage en rytme, end at skulle forklare den på skrift. De digitale værktøjer sparer mig for en masse tid. Og jeg synes selv, det er meget sjovere … fordi det, der var før, det er der stadig, men der er bare blevet tilført nogle nye dimensioner.”

www.dendigitalunderviser.dk
På hjemmesiden kan du blandt andet læse mere om "De digitale tommelfingerregler":

Hvorfor
Søg nye kvaliteter
Hold det enkelt
Begynd med deltagerne
Gør det vedkommende og deltagercentreret
Målret din undervisning individuelt
Gør plads til nye impulser
Optimer kommunikation med deltagerne
Gør dit liv sjovere og mere varieret
Brug digitale værktøjer til markedsføring af dit kursus
Lyst til at vide mere
Hvis du vil med eller vil vide mere, så kontakt Marlene Berth Nielsen, udviklingskonsulent på Foras sekretariat: [email protected] eller 33 93 00 96

Projektet
Den digitale Underviser er et samarbejde mellem de fem landsdækkende oplysningsforbund: Fora, AOF, LOF, FOF, DOF samt Daghøjskoleforeningen. Projektet har til formål at inspirere og motivere undervisere i folkeoplysningen til digital læring.
Projektet er støttet af Kulturministeriets puljemidler.

KONTAKT


Fora Fagkursus
Gammel Kongevej 39G, 1.
1610 København V

Telefon: 33 93 00 96

Mail: [email protected]

Telefontid: mandag - fredag: 9.00 - 15.00