Hvad kan man bruge folkeoplysningen til?

Folkeoplysningens grundkursus for undervisere.

Vidste du at …. 
Fora har været med til at udvikle et nyt grundkursus til undervisere i aftenskolen?

Hvad går det dog ud på?
Kurset er en introduktion til folkeoplysningen for nyere undervisere/frivillige. Det giver:

Kendskab til den større sammenhæng og de værdier folkeoplysningen står for.
Viden om den særlige pædagogik, folkeoplysningen arbejder med.
Netværk med andre folkeoplysere/undervisere lokalt
Hvorfor dog det?

Underviserne er vores ansigt udad til og vores vigtigste formidler af, at aftenskole, forening og folkeoplysning er noget mere og kan noget mere end andre fritidstilbud. Derfor er det også vigtigt, at de kender historien og værdierne – at de kender det grundlag, de arbejder på.
Vi stiller netværk og erfaringsudveksling til rådighed. Det kan være en ensom færd at være underviser i aftenskolen. Kurset giver mulighed for at netværke med andre undervisere og snakke om, hvordan man håndterer sin undervisning og alle de udfordringer, man kan komme i som underviser.
Hvad sker der på kurset?

På første del af kurset ses på den folkeoplysende bevægelse og civilsamfundet
Vi ser på historien for at forstå nutiden
På anden del af kurset ses der på læring, pædagogik og deltagelse. 
Lærerkompetencer, kommunikation, konflikthåndtering.
Der er lagt vægt på korte oplæg, mange øvelser og megen fælles refleksion og erfaringsudveksling.
Hvor lang tid varer det så – og hvad koster det?


Kurset varer normalt 8 lektioner, der enten kan planlægges som et dagskursus eller deles i to moduler.
Kurset er gratis for undervisere i Fora-foreninger. Det er det, fordi Fora har besluttet at betale den normale kursuspris på 1500 kr. for vores undervisere.
Ihh, det lyder vel nok spændende – hvad kan jeg gøre som bestyrelsesmedlem eller skoleleder?

Du kan støtte op ved at videresende kursusinvitationer fra Foras sekretariat til jeres undervisere. Der vil blive lanceret kurser i løbet af efteråret forskellige steder i landet.
Du kan invitere Marlene Berth Nielsen eller Lotte Helle fra Foras sekretariat ud på et lærermøde, hvor vi kort kan fortælle om kurset, og snakke med lærerne om, hvad de ellers kunne ønske sig.
Du kan kontakte Marlene Berth Nielsen og ønske et kursus afholdt i din forening for jeres undervisere eller for undervisere i jeres lokalområde.

KONTAKT


Fora Fagkursus
Gammel Kongevej 39G, 1.
1610 København V

Telefon: 33 93 00 96

Mail: [email protected]

Telefontid: mandag - fredag: 9.00 - 15.00