Baggrund for dialogprojektet

”Skolerne skal åbne sig overfor det omgivende samfund. Det skal skolen gøre ved at arbejde sammen med lokale organisationer”. (UVM.dk)


’Den åbne skole’ er blevet overskriften på en af de mest nyskabende ideer i skolereformen fra 2014. Rundt om i landet blomstrer ideer til hvordan samarbejde kan etableres og gennemføres. I dialogprojektet Ind i skolen - Ind i faget klædes deltagerne på til at samarbejde lokalt – med afsæt i deres eget nære læringsmiljø.

En anden nyskabelse i den nye folkeskolelov er faget ’håndværk og design’ der i praksis kommer til at erstatte de gamle kulturfag håndarbejde og sløjd. Dermed er der åbnet for nytænkning og dialog i et spænd mellem en historisk tilgang til faget og en innovativ kobling mellem det, der er værd at bevare og det, der bliver brug for at udvikle fremover.

Såvel ’Den åbne skole’ som ’Håndværk og design’ er i sin vorden – i løbet de fire seminarer lægges op til dialog, der trækkes på aktuel viden og der arbejdes praktisk inden for forskellige discipliner – i dialog med de deltagere, der kommer fra folkeoplysningen og dem der kommer fra folkeskolen.

Bag projektet står oplysningsforbundet Fora med støtte fra Kulturstyrelsen.
Læs mere om Fora på www.fora.dk