Om dialogprojektet

Skolereformen – som er en reform, der lige nu er ved at blive afprøvet og udviklet i den danske folkeskole, har flere afsæt, alle båret af stærke ønsker om at forny og udvikle skolen, men også med klare signaler om, at skolen kan få mange nye muligheder ved at samarbejde med eksterne aktører.


EVA - Danmarks Evalueringsinstitut, har fulgt en række forsøg gjort på 12 vidt forskellige skoler rundt om i landet. Skolerne har samarbejdet med lokale foreninger og kulturinstitutioner under overskrifter som ’bæredygtighed’, ’lektier og bevægelse’, ’komposition på tablets og ’udvidet musisk skoledag’.

Et gennemgående træk i evalueringen er en særlig opmærksomhed på, at elever lærer godt ved at møde kreative og faglige miljøer uden for skolen – fx fra folkeoplysningen. For at det skal lykkes, nævnes behovet for at samarbejde om en fælles forberedelse, at samarbejde kræver tid og at det er vigtigt med en god formidling fx i forhold til elever og forældre.

Der er desuden forslag om, at de nye læringsformer beskrives tydeligt – både i projektfasen og efterfølgende. Dertil kommer en særlig opmærksomhed på muligheden for at etablere en form for ’projekt-duoer’ hvor lærere fra skolen kan arbejde sammen med folk fra fx folke-oplysningen og lokale foreninger.

Som en særlig sidegevinst nævnes, at flere lærere har oplevet samarbejdet som en god mulighed for at møde nogle fagligt stærke miljøer inden for områder, det kan være svært at finde tid til i en presset hverdag.

Med andre ord – i Dialogprojektet Ind i skolen – Ind i faget lægges der vægt på idéudvikling og der gives mulighed for at opbygge bæredygtige samarbejdsformer, der vil kunne række fra de enkelte seminarer og ud i lokale initiativer – med fokus på faglighed og oplevelse.