Håndværk og design – hvor langt er faget nu?

Velkomst og introduktion: Efter en kort velkomst og introduktion til dagens program


Oplæg: Håndværk og design - en nyskabelse i skolebilledet

”Håndværk og design” er en væsentlig nyskabelse i det danske undervisningslandskab – og nyt obligatorisk fag i folkeskolen fra august 2016. Vi har inviteret Annette Fiskaali fra læreruddannelsen i Nordjylland til at komme og fortælle om det nye fag. Hun vil i sit oplæg komme ind på, hvordan ”håndværk og design” som fag kan understrege og udvikle sammenhængen mellem de gamle håndværksfag og forskellige designopfattelser. Kernen i faget er, at eleverne kommer til at arbejde og lære gennem de praktiske håndværk, samtidig med at deres fantasi og forestillingsevne kommer i spil i form af kreativ idéudvikling. Hvad er meningen er med det nye fag? Og kan ”håndværk og design” bringes i spil i ”den åbne skole”.

Og så er der workshops…
Redesign og karvsnit i træ
Dagens to emner bliver ”redesign af skindtøj” og ”karvsnit i træ”. De to workshops løber over tre timer og man kan kun deltage i den ene af dem.

De bløde materialer:  v. Annette Fiskaali sig af ud fra dette oplæg: ”Bæredygtighed er et væsentligt element i faget håndværk og design. I dagens workshop: ”Redesign af aflagt skindtøj” vil vi fremstille små funktionelle brugsting fortrinsvis i skind og med et særligt blik for de æstetiske detaljer. Medbring gerne aflagt skindtøj, ruskindsrester, stofrester, sjove knapper og andet, som du synes fortjener et ”nyt liv”.

De hårde materialer: v.  Sanne Marie Seipelt.  Her kommer det i dag til at handle om karvsnit – eller karvskæring. Om det skriver Sanne Marie Seipelt: ”Som udlært snedker og billedskærer har jeg gennem mange år arbejdet med at skære skulpturer og ornamenter, ligesom jeg har deltaget i restaureringsarbejde. På denne workshop skal vi arbejde med karvsnit. Man kan opnå et smukt resultat med få remedier og gennem gentagelse af enkle mønstre dannes en forbløffende helhed.

Opsamling, dialog og introduktion til seminar 2
Efter kaffen er der opsamling, dialog og introduktion til seminar 3, 28. januar 2017v. Lisbeth Tolstrup

Ret til ændringer forbeholdes