Designprocessen

Program for 28. januar 2017


Sted: Nyborg Husflidsskole, Carlsmindevej 1, 5800 Nyborg           
         - kl. 10 - 17

På dette – det andet af vores fire inspirationsseminarer – er der fokus på design, betragtet fra forskellige faglige og innovative vinkler. I skolefagene sløjd og håndarbejde, i dag håndværk og design, har der været en tendens til at betragte ”designprocessen” som et begreb i bestemt ental. Dagens to instruktører har fra vidt forskellige positioner været optaget af arbejdet med det ”udvidede designbegreb” og hvad det kan bruges til.

Velkomst og introduktion:
En kort velkomst og introduktion til dagens program v. Lisbeth Tolstrup

Oplæg: Design til udvikling – om designpotentialet set ud fra en fair trade synsvinkel 
Dagens første korte oplæg står Pil Bredahl for. Hun har gennem sit arbejde med fair trade design samarbejdet med forskellige aktører i tredje verdens lande og er blevet stadig mere optaget af, hvad design kan i en global sammenhæng og hvor mange muligheder der er, når relationen mellem klassisk håndværk og design forbindes.

Oplæg: Design i udvikling – faglige vinkler og nye perspektiver
Dagens andet korte oplæg står Lisbeth Tolstrup for. Ved at kaste et historisk blik på design og designprocesser lægges op til en bredere og mere praktisk tilgang til det at arbejde med design som begreb. Ideen er at give deltagerne et åbent blik for design i vores aktuelle hverdag – som formidlere og som udøvende.

Og så er der workshops…
Strukturen for dagens workshops er lidt anderledes på dette, det andet seminar i dialogprojektet. Der bliver tale om to ”power workshops” hvor alle deltager og hvor Pil og Lisbeth på skift byder ind med ideer og arbejdsoplæg til opgaver i to dimensioner og tre dimensioner (3D) forstået som en metode til meget enkel produktudvikling af serielle emner.

Vi forventer dialog for fuld udblæsning og ser frem til en god stemning, masser af erfaringsdannelse og en stærk platform for faglig dialog.

Opsamling, dialog og introduktion til seminar 3
Efter kaffen er der opsamling på dagens forløb og introduktion til seminar 3, d. 25. februar 2017 v. Lisbeth Tolstrup


Ret til ændringer forbeholdes