Håndværk - dengang og nu

Program for d. 1. april 2107


Sted: Nyborg Husflidsskole, Carlsmindevej 1, 5800 Nyborg
         – kl. 10-17

Velkomst og introduktion:
Efter en kort velkomst og introduktion til dagens program v. Lisbeth Tolstrup

Dagens tema er ”Håndværk – den gang og nu”.
Midt i diskussionerne af, hvad der er ved at ske med vores gamle håndværksfag og om det er muligt at puste nyt liv i de klassiske håndværksuddannelser er der nye tendenser på vej. Tendenser der er båret af nysgerrighed, respekt for bæredygtighed og en funktionel leg med materialer og teknikker.

På medieniveau ser vi inspirerende udsendelser, hvor det ”at kunne noget med hænderne” er i fokus. Vi ser unge, der selv går i lag med at indrette og ikke mindst tilrette loppefund ved hjælp af håndværk og vi en stigende bevidsthed om kendskabet til klassisk dansk møbel- og tekstildesign, der som bekendt hviler på en lang håndværkstradition og respekt for gode materialer.

Efter en kort introduktion til den fortsatte diskussion – fra det praktiske til det helt konkrete vil vi blive kastet ud i et par workshops.

Fokus på idégenerering og re-design
Den tekstile workshop: Tove Petersen har specialiseret sig i etniske dragter - gerne fremstillet i vintage- og genbrugsstoffer. Hun er en festlig dame og hun ved rigtig meget om dragtformer. 

Genbrug og redesign: Victoria Ladefoged spræller med genbrugsmaterialer og får sjove og levende ting ud af dem på ny.

Opsamling, dialog af seminar 4
Efter kaffen er der opsamling, dialog om seminar 4 v. Lisbeth Tolstrup

Ret til ændringer forbeholdes