Klassisk Knipling

Uddannelsesforløbet Klassisk Knipling er et forløb, der sætter deltagerne i stand til at undervise i faget. Forløbet er bygget op omkring de faglige teknikker, og der startes fra den første streg der tegnes og slag der slås med tråden.

Hvert modul er på 16 timer og afholdes lørdage og søndage.
Der er en delvis overlapning af indhold på modulerne i form af emneblokke, ellers er der forskellige vinkler på Klassisk Knipling for hvert modul.
Kendskab til knipling: at kunne kniple og at kunne læse en arbejdstegning er en forudsætning for at deltage på forløbet.

Modulerne gennemføres i den rækkefølge, der er beskrevet nedenfor, da flere modulerne er en fortsættelse af det foregående.
Du kan dog deltage i en enkelt emneblok frem for hele forløbet. 
Ved afslutningen af forløbet er det muligt at blive eksamineret. For at få bedømt en deltagelse i forløbet, skal alle opgaver afleveres og man skal have fulgt hele forløbet.

Datoer for de enkelte kurser og tilmelding kan findes under kategorien Knipling.

Modul 1: Torchonknipling
Mønstertegning, opbygning af mønstre og rekonstruktion/konstruktion af mønstre, herunder bunde, lige kanter og tunger, motiver m/u indlægstråd samt hjørner.
Instruktør: Linda V. Olsen

Modul 2: Torchonknipling
Opbygning af runde og ovale mønstre fra bunden. 
Der arbejdes videre med teknikker fra modul 1 til opbygning af mønstre.
Instruktør: Linda V. Olsen

Modul 3: Flette- og guipureknipling
Flette- og Guipureteknikker indøves.
Konstruktion af både arbejdstegninger og prikkebreve.
Rekonstruktion af en Chr. IV-knipling.
Instruktør: Helle Schultz

Modul 4: Flette- og guipureknipling
Flere Guipureteknikker indøves.
Rekonstruktion af en Guipureknipling.
Instruktør: Helle Schultz

Modul 5: Montering
Montering af torchonkniplingerne. 
Lige, runde og ovale, indsætning med og uden hjørner. 
Desuden arbejdes der med lommetørklædet.
Instruktør: Lene Holm Hansen

Modul 6: Båndknipling
Russisk båndknipling:
Forskellige typer bånd bliver gennemgået, 
metoder til at komme rundt med båndet samt knipling af fyldninger. 
Metoder til opsætning og afslutning.
Konstruktion af russiske kniplinger.
Farver i russiske båndkniplinger.
Instruktør: Birgit Jørgensen

Modul 7: Båndknipling og Historie
Båndknipling: 
Der fortsættes med teknikkerne fra modul 6.
Historie:
Hvor kommer kniplingerne fra?
Kniplingens udvikling samt kniplingsindustrien i Danmark..
Instruktør: Birgit Jørgensen

Modul 8: Båndknipling
Der arbejdes med teknikkerne i Idria- og Schneebergkniplingerne.
Gennemgang af kniplematerialer, forskellige typer materialer og trådtykkelser.
Instruktør: Birgit Jørgensen

Modul 9: Tønderknipling
Gennemgang af karakteristika ved de danske Tønderkniplinger.
Gennemgang af mønstre på de forskellige tern og med forskellige vinkler, hjørner og midtermønstre i asymmetriske mønstre.
Grundteknikker indøves.
Instruktør: Helle Schultz

Modul 10: Tønderknipling
Flere grundteknikker indøves.
Der arbejdes med hjørner og med runde Tønderkniplinger.
Instruktør: Helle Schultz

Modul 11: Tønderknipling
Der arbejdes med forskellige bunde, der anvendes i Tønderkniplinger.
Sammensyning af en Tønderknipling
Instruktør: Helle Schultz


PRAKTISK INFORMATION 

Undervisere:
Helle Schultz, Linda Olsen, Lene Holm Han, Birgitte Jørgensen (se v. det enkelte modul).

Tilmelding og betaling:
Tilmelding sker ved det enkelte modul.
Moduler med datoer finder du under kategorien Knipling.
Tilmeldingsfrist er en ca. måned før kursusstart.
Betaling foregår ved tilmelding via kortbetaling. Du er sikret en plads på kurset, når vi har modtaget din betaling.
Skulle kurset blive aflyst føres beløbet tilbage til indbetalers konto.

Tidspunkter:
Undervisningen ligger altid i en weekend, hvor der undervises:
Lørdag kl.   9 - 17
Søndag kl.  9 - 17  
I de 16 timer er indregnet pauser, som aftales med underviseren på hvert modul.

Materialeudgifter:
Der må påregnes udgifter til undervisningsmaterialer samt individuelt beløb ved hvert modul. Materialekøb afregnes med underviseren.

Deltagerforudsætninger:
Det er nødvendigt at have kendskab til knipling inden man starter på forløbet. At kunne kniple og at kunne læse en arbejdstegning er en forudsætning for at deltage.

Undervisningssted: 
Undervisningen foregår hos:
Rosing Ræderske - Kniplelokale - Ane Staunings Vej 21, 8700 Horsens

Forplejning: 
Du skal selv sørge for forplejning i løbet af kurset.

Overnatning: 
Du står selv for evt. overnatning i forbindelse med de moduler, du deltager i.
Der findes en liste her på fagkursus.dk med forslag til overnatning ved nogle af undervisningsstederne.

Yderligere oplysninger og spørgsmål:
Du er altid velkommen til at henvende dig til os, hvis du har spørgsmål om forløbet. Send en mail til lotte@fora.dk

KONTAKT


Fora Fagkursus
Gammel Kongevej 39G, 1.
1610 København V

Telefon: 33 93 00 96

Mail: fagkursus@fora.dk

Telefontid: mandag - fredag: 9.00 - 15.00