Priser og betingelser

Kursusgebyr
Prisen på kurset er nævnt ved hvert kursus i beskrivelsen, se under det enkelte kursus.
Der tages forbehold for prisregulering.

Der kan være enkelte kurser, der har særlige betalingsbetingelser, som eksempelvis at der opkræves et tilmeldingsgebyr. Opkræves der tilmeldingsgebyr til et kursus, vil dette ikke blive tilbagebetalt, hvis man bliver forhindret i at deltage på kurset.

Du er først sikret en plads på kurset i det øjeblik, vi modtager din betaling. Manglende betaling betragtes ikke som afmelding, og du bedes venligst ringe til administrationen, hvis du fortryder din reservation.

Fortryder du din tilmelding, kan du afmelde din plads frem til 14 dage før kursets start. Ved afmelding senere end 14 dage inden kursusstart opkræves ½ kursusgebyr.

Fora/Fagkursus.dk er ikke forpligtet til at dække udgifter, der måtte være for den enkelte kursist, hvis et kursus aflyses - efter dette har været igangsat og der har været udsendt startmateriale.
Aflysningen kan ske, hvis der indgår så mange afmeldinger, at det skønnes ikke at være pædagogisk forsvarligt at afholde kurset.

Oplysning om klagemuligheder
Hvis du er utilfreds med eller vil klage over et kursus købt hos os, bedes du henvende dig til Fora Fagkursus på mail: [email protected]

Hvis ikke dette er tilfredsstillende har du mulighed for at indgive en klage til Center for Klageløsning i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Du kan benytte dette link

Europa-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Klagen indgives her: Online Dispute Resolution

Ved indgivelse af en klage skal du oplyse vores e-mail adresse [email protected]

KONTAKT


Fora Fagkursus
Gammel Kongevej 39G, 1.
1610 København V

Telefon: 33 93 00 96

Mail: [email protected]

Telefontid: mandag - fredag: 9.00 - 15.00