For undervisere

At undervise i en aftenskole/folkeoplysende forening kan være en berigende oplevelse og en spændende udfordring. Når man er rigtig dygtig til et fag – uanset om man har en formel uddannelse eller ej inden for faget – så kan man få lyst til at videregive sin kunnen og viden til andre.

I en aftenskole eller forening har du mulighed for at videreformidle din faglige viden og kunne til andre voksne gennem afholdelse af kurser, som du selv planlægger.

En ansættelse i en aftenskole/forening er ikke betinget af formelle kvalifikationer, og det er ikke betinget af et bestemt antal timer.

Du ansættes i en aftenskole i forhold til det eller de kurser, som du i samarbejde med skolelederen planlægger og får kursister til.

Faglige og pædagogiske kvalifikationer
Der stilles ingen krav om formelle kvalifikationer til underviseren. Det betyder, at der ikke stilles krav om bestemte uddannelser eller eksaminer som grundlag for ansættelsesforholdet og som betingelse for at kunne undervise i aftenskolen. Det er op til skolelederen og/eller bestyrelsen at vurdere den enkelte undervisers forudsætninger for at undervise, og på det grundlag indgå en aftale.

Til gengæld kan man sige, at der stilles krav om reelle faglige og pædagogiske kvalifikationer. Dvs:

  • at underviseren har stor faglig viden og indsigt i det emne, der undervises i.
  • at underviseren kan planlægge, strukturere og gennemføre et undervisningsforløb på en pædagogisk forsvarlig måde

Voksenuddannelsesområdet er i stadig udvikling, og deltagerne stiller større og større krav til undervisningen i aftenskolen. Vi anbefaler derfor, at undervisere i aftenskolen holder sin viden ajour såvel fagligt som pædagogisk.

I Fora anbefaler vi at gennemføre et voksenpædagogisk grundkursus, hvis man vil undervise i aftenskolen. Du kan læse mere om kursusmulighederne på Pædagogisk efteruddannelse

Folkeoplysningen og pædagogik
I Fora lægger vi vægt på, at underviserne i vores foreninger er bevidst om den folkeoplysende kontekst, man underviser i, når man underviser i en aftenskole/forening. Derfor har vi sammen med de øvrige oplysningsforbund udviklet et kursus for nye undervisere, der hedder Folkeoplysningens Grundkursus – FGK. Du kan læse mere om kurset på Folkeoplysningens Grundkursus

Når man underviser i en aftenskole/forening, der er medlem af Fora, så gør man det på grundlag af Foras værdisæt og kernefortælling. Værdimæssigt adskiller Foras sig fra de øvrige oplysningsforbund. Det vil vi gerne have at underviserne ved og mærker, og det vil vi gerne have kursisterne ved og mærker. Det stiller krav til underviserne om at relatere sin undervisning til Foras værdisæt.
Se også Folkeoplysningens værdier og Foras kernefortælling for mere information.  

 

 

KONTAKT


Fora Fagkursus
Gammel Kongevej 39G, 1.
1610 København V

Telefon: 33 93 00 96

Mail: [email protected]

Telefontid: mandag - fredag: 9.00 - 15.00