Foras kernefortælling

Hvad står Fora for, og hvad betyder det for underviserne i Fora?

I Fora har vi fokus på læring og kreativitet i fællesskab. Vi har stor kærlighed for det fællesskab, der opstår, når man skaber noget sammen. Vi er et oplysningsforbund med vægt på foreningen og den lokale forankring. Vi mener, det er grundstenene i folkeoplysningen, og vi mener, det sikrer sammenhængskraft i lokalsamfundene. For os er det vigtigt, at de meget store aftenskoler også deler dette værdisæt og understøtter det, for eksempel ved gennem deres medlemskab af Fora at have øje for de små foreningers svære betingelser. 

Foras vision for de undervisere, der er i Foras foreninger, er, at underviserne videreformidler Foras værdier og repræsenterer den forening/aftenskole, man er underviser hos. At underviseren videreformidler folkeoplysningen værdier; har noget på hjertet – ideer og visioner med undervisningen udover teknikken/metoden og formår at sætte sin undervisning ind i en kontekst – samfundsmæssigt, historisk, kulturelt (afhængig af fag).

I Fora sigter vi efter at folkeoplysningen skal have relevans. I Fora relaterer vi til den måde, danskerne lever på, til hverdagen og til verden omkring os. Vi tilbyder kurser, aktiviteter og oplevelser, der giver alle mulighed for værdifuld læring med mening. Og vi gør det fulde af engagement og begejstring. Med fokus på samvær og fællesskab.

Vi er fagligt stærke. Vores kurser og aktiviteter er kendetegnet ved høj kvalitet og stærke lærerkræfter; mennesker, der brænder for deres fag og for formidling. Og vi har stor kærlighed for det fællesskab, der opstår, når man skaber noget sammen. 

Vi vægter nærhed højt - i alle led. Du kan kende os på, at vi vil dig noget. Hos os bliver medlemmer og kursister nærværende, aktive deltagere og ikke passive tilskuere. Det er de glade for – og det er vi stolte af.

KONTAKT


Fora Fagkursus
Gammel Kongevej 39G, 1.
1610 København V

Telefon: 33 93 00 96

Mail: [email protected]

Telefontid: mandag - fredag: 9.00 - 15.00