Håndværk og design

kurser

Håndværk og design

kursuskatalog

Håndværk og design

Håndværk og design

Håndværk og design er den moderne tids bud på at bibringe folkeskolens elever – piger og drenge – kendskab til forskellige håndværks- og håndarbejdsteknikker samt sætte dem i stand til, på egen hånd eller i samarbejde med andre, at udtænke funktionelle og/eller æstetisk udformede genstande for derefter at kunne fremstille dem af velegnede materialer.

Tidligere var det fagene håndarbejde og sløjd, der skulle oplære unge piger og drenge i de håndværksmæssige teknikker, de ville få brug for i voksenlivet, og som var en vigtig del af hverdagen såvel hjemme som på arbejdspladsen.

Fra fokus på de hjemlige sysler, der var en vigtig del af datidens økonomi, over hobby-aktiviteter har fagene udviklet sig til en væsentlig forberedelse og opbygning af kompetencer til at indgå i den moderne økonomiske virkelighed.

Håndværk og design rummer viden om forskellige håndværksfag, traditionelle og nyere, og mange delfag kan indgå i tilrettelæggelsen af undervisningen. Faget skal give kendskab til værktøj/maskiner, til materialer og teknikker tilhørende de forskellige fag.

De teknikker og metoder såvel som forskellige former for instruktioner og planer/tegninger mm, som eleverne møder i undervisningen, forventes at blive en del af de kompetencer, eleverne skaffer sig med det formål selv at kunne designe og fremstille produkter inden for de enkelte områder.

Fra fagmålene:
1: Håndværk - forarbejdning
Eleven kan anvende værktøjer, redskaber og maskiner forsvarligt til forarbejdning af materialer

2: Håndværk - materialer
Eleven kan forarbejde materialer i forhold til produktets form, funktion og udtryk

3: Design
Eleven kan arbejde med enkle designprocesser knyttet til egen produktfremstilling

Materialerne inddeles i to hovedkategorier: hårde og bløde materialer.
”Eleverne skal arbejde med et alsidigt udvalg af hårde og bløde materialer, primært i tekstil, træ og metal og lære selvstændigt at udvælge, forarbejde og kombinere materialer til produkter med et æstetisk udtryk.”
Mere information kan læses på www.emu.dk  under bl.a. Håndværk og design.