Frit Broderi

Forløbet Frit Broderi er et efteruddannelsesforløb, der ikke tager udgangspunkt i de allerførste broderisting deltagerne tager i en begyndelse. Derimod tages der udgangspunkt i fordybelse og udvikling. Formålet med Frit Broderi - som efteruddannelse - er at skabe en helhed for den enkeltes opfattelse og brug af broderiet.

Uddannelsesforløbet er opdelt i 8 moduler (weekendkurser) á 20 timer med mulighed for videre selvstudium.
Uddannelsen starter forfra næsten hvert år, og modulerne er oftest fordelt over 2 år. Modulerne kan tages i den rækkefølge man ønsker, da de indholdsmæssigt har hver deres individuelle sigte. Dog kræves det, at der startes med modul 1, inden man selv kan vælge rækkefølge. Der må forventes en del hjemmearbejde, hvis det fulde udbytte skal opnås.

På alle moduler arbejdes der både praktisk og teoretisk, ligesom der præsenteres relevant litteratur. Relevante diskussioner efter oplæg er også på programmet. Der er desuden mulighed for at lægge værksteds- og museumsbesøg ind i undervisningen.

Dato, pris og undervisningssted oplyses ved hvert kursus, som du finder under kategorien Broderi.
Her kan du også tilmelde dig det enkelte kursus.

Modul 1: Moderne frit broderi - basis
Der arbejdes med grundlæggende viden og færdigheder inden for både frit hånd- og maskinbroderi.
Værktøj og redskaber gennemgås. Materiale- og farvelære er væsentlige emner på 1. modul. Begge emner gennemarbejdes som afprøvninger og eksperimenter via mange små broderiopgaver.

Modul 2: Fra indtryk til udtryk
Inspiration og komposition er i fokus på dette modul. Der arbejdes med flere forskellige teknikker (teoretisk/praktisk) i processen fra indtryk til udtryk. Frit broderi indgår naturligvis i alle modulets forløb.

Modul 3: Fra klassisk broderi til moderne dansk broderi
Fokus på klassisk dansk broderi, og især hvordan klassisk broderi kan anvendes og udvikles til moderne broderi. Tradition og vision. Klassisk dansk broderi er også kulturhistorie. Deltagerne broderer med udgangspunkt i forskellige områder af klassisk broderi nyt moderne broderi.

Modul 4: Fra flade til form
3-dimensionelle broderede objekter er i fokus. Det kan f.eks. være så forskellige objekter som tasker og skulpturer. Montering er også væsentligt på dette modul. Deltagerne udarbejder flere 3-dimensionelle objekter, hvori frit broderi indgår.

Modul 5: Broderi og andre tekstile håndværk
Broderi fungerer fint alene, men der er også store gevinster at hente, når broderi kombineres med andre tekstile håndværk, som f.eks. strik, tryk, papir og vævning. Det er fokusområdet på dette modul. Deltagerne afprøver i praksis flere kombinationer af frit broderi med andre håndværk. Overblik over mulige koblinger mellem områderne er centralt.

Modul 6: Alverdens broderi
Broderi har eksisteret til alle tider og i stort set hele verden. Det giver uendeligt mange muligheder for inspiration. Der tages derfor udgangspunkt i alverdens broderi med henblik på at skabe nyt moderne dansk broderi.

Modul 7: Naturens billeder
Et væsentligt tema på dette modul er præsentation af mange måder at bruge naturen som inspiration og heraf mange forskellige udtryk som resultat. Der arbejdes f.eks. med blomster- og landskabsbilleder, både som klart genkendelige motiver og i helt abstrakt form. Modulet er opbygget af flere forløb, hvor der arbejdes med forskellige indfaldsvinkler til modulets tema.

Modul 8: Moderne broderi og tekstilkunst
Der gives mange eksempler via dias. Særlige tekstilkunstnere (som f.eks. Alice Kettle og Jane Maria Petersen) fremhæves med henblik på analyse af deres værker. Forholdet mellem kunsthåndværk, tekstilkunst og kunst er væsentligt diskussionsindhold i dette modul. Modulet indeholder også indsigt i og viden om formidling af broderi, ligesom udstillingsteknik er centralt. De individuelle opgaver bliver at udforme små broderede kunstværker.

Instruktør på alle moduler: Bettina Andersen
Bettina Andersen driver Brodøsens Værksted på Islands Brygge i København. Hun underviser, holder foredrag, skriver bøger og udstiller. Og det hele er baseret på passionen for frit hånd- og maskinbroderi, som driver værket.

PRAKTISKE INFORMATIONER: 

Tid og tilmelding:
Se de enkelte moduler under kategorien Broderi
Tilmelding sker ved de enkelte moduler.

Undervisningen ligger altid i en weekend, hvor der undervises:
Fredag kl.  19-22
Lørdag kl.  8.30-18
Søndag kl. 8.30-16  

I de 20 timer er indregnet pauser, som aftales med underviseren på hvert modul.

Materialeudgifter:
Der må påregnes udgifter til undervisningsmaterialer samt individuelt beløb ved hvert modul. Materialekøb afregnes med underviseren.

Deltagerforudsætninger:
Det er ikke nødvendigt med kendskab til frit broderi inden man starter på forløbet. Der skal dog startes med modul 1 til start, også for at kunne fortsætte videre på forløbet.

Sted:
Undervisningen foregår dels på Kulturmaskinen i Odense dels i Brodøsens Værksted, Islands Brygge, Kbh. 
Andre undervisningssteder kan inddrages. 

Forplejning
Du skal selv sørge for forplejning i løbet af kurset. Medbringer du mad er der mulighed for at opbevare det i køleskab i forbindelse med undervisningsstedet.
Eller du kan gå ud i byen og købe frokost.
Fora står for kaffe, te og lidt frugt i løbet af dagen. 

Overnatning
Du står selv for overnatning i forbindelse med de moduler, du deltager i.
Der findes en liste her på fagkursus.dk med forslag til overnatning ved nogle af undervisningsstederne.

Yderligere informationer og spørgsmål:
Du er altid velkommen til at henvende dig til os, hvis du har spørgsmål om forløbet. Send en mail til lotte@fora.dk

KONTAKT


Fora Fagkursus
Gammel Kongevej 39G, 1.
1610 København V

Telefon: 33 93 00 96

Mail: fagkursus@fora.dk

Telefontid: mandag - fredag: 9.00 - 15.00